«Ungt utenforskap i Midt-Troms»

«Ungt utenforskap i Midt-Troms»

Midt-Tromsrådet søkte tidligere i år om midler fra Troms Holding AS for å gjennomføre hovedprosjektet «Ungt utenforskap i Midt-Troms», etter at en i 2023 hadde gjennomført et forprosjekt om temaet.
For kort tid siden mottok rådet den hyggelige meldingen fra Troms Holding om at Midt-Tromsrådet hadde fått innvilget et 2,5 årig prosjekt, med en tilskuddsramme på omlag 3 mill. Forrige uke var det første interne administrative møtet i rådet for å legge til rette for oppstart av prosjektet. Med seg på laget for å gjennomføre prosjektet har Midt-Tromsrådet, NAV og Troms fylkeskommune, som har forpliktet seg til å delta i prosjektet.
På Bildet har du Fredrik Hanssen (t.v), Louis S. Edvardsen og Tine-Marlen Kvalsvik Fredriksen.