Om Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 6 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Om Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa. Avstandene mellom kommunene er korte, noe som gir mange muligheter knyttet til jobb, bosted, fritid og studier. Avstanden mellom kommunesentrene varierer fra 15-20 minutter til opp mot 40-60 minutter kjøretid – noe som har gitt mange muligheten til å bo i en kommune, og jobbe i en annen.

Kommunene er sentralt plassert mellom Tromsø i nord og Harstad/Narvik i sør. Regionen har i nordnorsk sammenheng kort reisetid og et veinett som muliggjør dagpendling. I tillegg har regionen flere daglig anløp med hurtigbåt. Ønsker du å fly kan du reise via Bardufoss Lufthavn som har flere avganger daglig, og er i tillegg lett tilgjengelig fra alle kommunene. Det er med andre ord gode muligheter for å reise rundt om i regionen, samtidig som man enkelt kan komme seg til andre deler av landet.

Velkommen til Midt-Troms!

Samarbeidsområder

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt-Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet ved reaitetsvedtak, åpenhet og gjensidig tillit og respekt mellom deltakerkommunene. Samt vilje til samarbeid, læring og utvikling.

Følgende overordnede målsettinger legges til grunn:

  • Midt-Tromsrådet skal være en sterk og tydelig aktør i fylket.
  • Felles satsinger på interessepolitikk, regional utvikling, tromsvekstavtale, ungdomsperspektiv, omdømmebygging og markedsføring, samt samhandling om felles løsninger. 
  • Felles forståelse av Midt-Tromsregionen sine muligheter og utfordringer.
  • Felles forståelse av Midt-Tromskommunenes ulike behov, og nyttigheten av å samarbeide med hverandre.
  • Samspill som utnytter kommunenes komparative rett. 

Video

Kart