Om Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 6 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Om Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa. Avstandene mellom kommunene er korte, noe som gir mange muligheter knyttet til jobb, bosted, fritid og studier. Avstanden mellom kommunesentrene varierer fra 15-20 minutter til opp mot 40-60 minutter kjøretid – noe som har gitt mange muligheten til å bo i en kommune, og jobbe i en annen.

Kommunene er sentralt plassert mellom Tromsø i nord og Harstad/Narvik i sør. Regionen har i nordnorsk sammenheng kort reisetid og et veinett som muliggjør dagpendling. I tillegg har regionen flere daglig anløp med hurtigbåt. Ønsker du å fly kan du reise via Bardufoss Lufthavn som har flere avganger daglig, og er i tillegg lett tilgjengelig fra alle kommunene. Det er med andre ord gode muligheter for å reise rundt om i regionen, samtidig som man enkelt kan komme seg til andre deler av landet.

Velkommen til Midt-Troms!

Samarbeidsområder

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt-Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Følgende overordnede målsettinger legges til grunn:

  • Aktivt samarbeid om regional næringsutvikling og oppfølging av regionale næringsplaner.
  • Fremme Midt-Troms sine interesser av regional og nasjonal karakter
  • Fremme og samordne prosjekter i regi av kommunene og regionrådet med særlig vekt på regional utvikling og infrastruktur
  • Bidra til å tilrettelegge for utdanning i regionen, ut fra de arbeidskraftbehov som regionen har
  • Være en pådriver for bedret samferdsel i Midt-Troms
  • Være pådriver for samordnet og effektiv markedsføring av Midt-Troms
  • Være pådriver for kultur- og identitetsskapende tiltak i Midt-Troms
  • Arbeide for å forbedre kommunenes rammevilkår

Video

Kart