Om Midt-Troms

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18.

Om Midt-Tromsrådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18.

Midt-Tromsrådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Medlemmer

Tom- Rune Eliseussen

Rolle: Leder MTR
Ordfører Senja
E-post: tom.rune.eliseussen@senja.kommune.no

Toralf Heimdal

Rolle: Nestleder MTR
Ordfører Bardu
E-post: toralf.heimdal@bardu.kommune.no

Marit Alvig Espenes

Rolle:  Medlem
Ordfører Dyrøy
E-post: marit.espenes@dyroy.kommune.no

Bengt Magne Luneng

Rolle: Medlem
Ordfører Målselv
E-post: bengt-magne.luneng@malselv.kommune.no

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Rolle: Medlem
Ordfører Salangen
E-post: sigrun.wiggen.prestbakmo@salangen.kommune.no

Jan- Eirik Nordahl

Rolle: Medlem
Ordfører Sørreisa
E-post: jan-eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no