Om Midt-Troms

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18.

Om Midt-Tromsrådet

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18.

Midt-Tromsrådet

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen, og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt-Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Medlemmer

Martin Nymo

Rolle: Leder MTR
Ordfører Målselv
E-post: martin.nymo@malselv.kommune.no

Hege Myrseth Rollmoen

Rolle: Nestleder MTR
Ordfører Lavangen
E-post: hege.rollmoen@lavangen.kommune.no

Geir-Inge Sivertsen

Rolle:  Medlem
Ordfører Senja
E-post: geir.inge.sivertsen@senja.kommune.no

Toralf Heimdal

Rolle: Medlem
Ordfører Bardu
E-post: toralf.heimdal@bardu.kommune.no

Jan-Eirik Nordahl

Rolle: Medlem
Ordfører Sørreisa
E-post: jan-eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no

Simon Løvhaug

Rolle: Medlem
Ordfører Salangen
E-post: simon.lovhaug@salangen.kommune.no

Kjell Sverre Myrvoll

Rolle: Medlem
Ordfører Dyrøy
E-post:kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no

Louis S. Edvardsen

Rolle: Sekretær
Daglig leder MTR
E-post: lse@midt-troms.no