Om Midt-Troms

De aller fleste av de store selskapene i Midt-Troms har lokale eller regionale eiere. Få regioner i Norge kommer i nærheten av en slik dominerende lokal forankring. Dette er et eierskap vi er stolte av.

Næringsliv i Midt-Troms

De aller fleste av de store selskapene i Midt-Troms har lokale eller regionale eiere. Få regioner i Norge kommer i nærheten av en slik dominerende lokal forankring. Dette er et eierskap vi er stolte av.

Næringslivet i regionen

Utenom de store fyrtårnene i næringslivet, finner vi en stor og variert underskog av små og mellomstore bedrifter innenfor et bredt spekter av næringer. Det finnes knapt ei bygd uten en eller annen form for organisert næringsliv.

Midt-Troms kommunene jobber godt sammen også administrativt innenfor næringsutvikling, og oppdaterer hverandre jevnlig på hva som skjer innenfor næringsutvikling og nye etableringer.

Gjennom «Regional næringsplan for Midt-Troms» har Midt-Troms kommunene vist at de samarbeider godt, og sammen har en valgt å sette fokus på de tre områdene: Forsvar, Reiseliv og Sjømat.

Samarbeid og fokus på å løfte hverandre bidrar også til at næringslivet velger å satse i Midt-Troms. Gjennom moderne kommunikasjon fjernes også gamle avstandsbegreper og skaper nye arenaer for framtidsrettet samarbeid og utvikling i Midt-Troms.