Administrativt råd

Midt- Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms

Administrativt råd

Midt- Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms

Administrativt råd

Midt- Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms. AR er et internt arbeidsorgan for Midt- Tromsrådet, og har blant annet følgende arbeidsområder:

  • Implementering av vedtak fattet av Midt- Tromsrådet
  • Forberede saker som skal behandles i Midt- Tromsrådet
  • Diskutere administrative problemstillinger i samarbeidskommunene

AR har 6 årlige møter.
Daglig leder har møte- og talerett i AR møter.

Medlemmer

Frode Skuggedal

Rolle: Leder AR
Kommunedirektør Målselv
E-post: frode.skuggedal@malselv.kommune.no

Tore Uthaug

Rolle: Nestleder AR
Rådmann Dyrøy
E-post: tore.uthaug@dyroy.kommune.no

Truls Meyer

Rolle: Medlem
Konst. rådmann Sørreisa
E-post: truls.Meyer@Sorreisa.kommune.no

Stine Strømsø

Rolle: Medlem
Kommunedirektør Bardu
E-post: stine.stromso@bardu.kommune.no

Lars Strøm

Rolle: Medlem
Administrasjonssjef Salangen
E-post: lars.strom@salangen.kommune.no

Hogne Eidissen

Rolle: Medlem
Rådmann Senja
E-post: hogne.eidissen@senja.kommune.no