Administrativt råd

Midt- Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms

Administrativt råd

Midt-Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms

Administrativt råd

Midt-Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt-Troms.

AR er et internt arbeidsorgan for Midt-Tromsrådet, og har blant annet følgende arbeidsområder:

  • Implementering av vedtak fattet av Midt-Tromsrådet
  • Forberede saker som skal behandles i Midt-Tromsrådet
  • Diskutere administrative problemstillinger i samarbeidskommunene

AR har 6 årlige møter.
Daglig leder av Midt-Tromsrådet har møte- og talerett i AR møter.

Medlemmer

Frode Skuggedal

Rolle: Leder AR
Kommunedirektør Målselv
E-post: frode.skuggedal@malselv.kommune.no

Karin Eriksen

Rolle: Nestleder AR
Kommunedirektør Lavangen
E-post: karin.eriksen@lavangen.kommune.no

Rune Hoholm

Rolle: Medlem
Konst. rådmann Senja
E-post:rune.hoholm@senja.kommune.no

Stine Strømsø

Rolle: Medlem
Kommunedirektør Bardu
E-post: stine.stromso@bardu.kommune.no

Truls Meyer

Rolle: Medlem
Kommunedirektør Sørreisa
E-post:truls.meyer@sorreisa.kommune.no

Johnny Sagerup

Rolle: Medlem
Kommunedirektør Salangen
E-post:johnny.sagerup@salangen.kommune.no

Rikke Syvertsen Raknes

Rolle: Medlem
Kommunedirektør Dyrøy
E-post: rikke.raknes@dyroy.kommune.no

Louis S. Edvardsen

Rolle: Sekretær
Daglig leder MTR
E-post: lse@midt-troms.no