Ungdommens Midt- Tromsråd

Ungdommens Midt- Tromsråd består av to medlemmer og to varamedlemmer for hver at Midt- Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene.

Ungdommens Midt- Tromsråd

Ungdommens Midt- Tromsråd består av to medlemmer og to varamedlemmer for hver at Midt- Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene.

Ungdommens Midt- Tromsråd

Ungdommens Midt- Tromsråd består av to medlemmer og to varamedlemmer for hver at Midt- Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene. Ungdommens Midt- Tromsråd har 4 årlige møter, og behandler saker etter innspill fra de kommunale ungdomsrådene, og saker etter initiativ fra Ungdommens Midt- Tromsråd selv, samt søknader om midler fra UMT-fondet. Ungdommens Midt- Tromsråd har en fri og uavhengig rolle i forhold til de kommunale ungdomsrådene og ungdommens fylkesråd.