Ungdommens Midt- Tromsråd

Ungdommens Midt- Tromsråd består av to medlemmer og to varamedlemmer for hver at Midt- Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene.

Ungdommens Midt-Tromsråd

Ungdommens Midt-Tromsråd består av to faste medlemmer og to varamedlemmer fra hver av Midt- Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene.

Folkevalgtopplæring av ungdomsråd - August 2024

Midt-Tromsrådet arrangerer folkevalgtopplæring av alle ungdomsrådene i Midt-Troms. Mer info om opplæringen finner du inne på den vedlagte lenken.

Dersom du er fast medlem eller vara kan du melde deg på her: https://forms.office.com/e/tPKi5KxSNc 

Ungdommens Midt-Tromsråd

Ungdommens Midt-Tromsråd består av to faste medlemmer og to varamedlemmer fra hver av Midt-Tromskommunene (Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa), og velges av ungdomsrådene i kommunene. Ungdommens Midt-Tromsråd har 4 årlige møter, og behandler saker etter innspill fra de kommunale ungdomsrådene, og saker etter initiativ fra Ungdommens Midt-Tromsråd selv, samt søknader om midler fra UMT-fondet. Ungdommens Midt-Tromsråd har en fri og uavhengig rolle i forhold til de kommunale ungdomsrådene og ungdommens fylkesråd.