Midt-Tromsrådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Midt-Tromsrådet

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen, og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng. 

Om Midt-Troms

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa.

Midt-Tromsrådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Administrativt råd

Midt- Tromsrådet har et administrativt råd (AR) bestående av rådmenn/ kommunedirektører i Midt- Troms…

Ungdomsrådet

Ungdommens Midt- Tromsråd består av to medlemmer og to varamedlemmer for hver at Midt- Tromskommunene…

Dokumenter

Her finner du en oversikt over alle dokumenter vi publiserer.