Våre nasjonalparker

I Midt-Troms har vi tre nasjonalparker: Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy og Torsken kommuner på Senja, Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv i Indre Troms og Rohukunborri nasjonalpark i Bardu i Indre Troms.

Alle nasjonalparkene byr på et mangfold av planter, fugler og dyr og har en variasjon av naturtyper med sine særpreg. Nasjonalparkene er godt egnet for friluftsliv!

Ånderdalen nasjonalpark
Ånderdalen på Senja er vernet for å ta vare på et mangfoldig nordnorsk kystlandskap. På østsida finner du den lune, elgamle furuskogen, og mot vest får du kontakt med ville fjell, sjøen og utsikt mot storhavet.

Ånderdalen nasjonalpark er på 125 km2. Et turtips er å gå parken på tvers med utgangspunkt fra Tranøybotn eller Gjeska. Det er en åpne gamme ved Ånderdalsvatnet. Les mer om Ånderdalen nasjonalpark her.

Øvre Divdal nasjonalpark
I indre Troms ligger en av Nord-Norges mest varierte villmarker. I de lavereliggende områdene finnes furu- og bjørkeskog, og lengre opp høgfjell, vann og myrer. Områdene i indre Troms er leveområder for både bjørn og jerv.

Øvre Dividal nasjonalpark er på 770 km2. De fleste som besøker nasjonalparken kommer inn via Dividalen. Her er det opparbeidet P-plass og det er flere hytter langs dalen innover. Turlaget har merkede løyper i området. Les mer om Øvre Dividal nasjonalpark her.
 

Rohkunborri nasjonalpark
Landsskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Gevdnajajàvri med stor- røya. Kalkrik berggrunn gir opphav til fargerike botaniske hager på fjellet.

Rohkunborri nasjonalpark er 571 km2. Du kommer deg inn i nasjonalparken ved å kjøre bil mot Altevatn eller tar av fra E6 i Salangsdalen mot Bones. Det er flere hytter i området. Les mer om Rohkunborri nasjonalpark her

I nasjonalparken kan du som naturens gjest:

 * Gå hvor du vil, på beina eller på ski.
 * Raste hvor du vil og overnatte i telt. Men husk å ta med deg søpla hjem!
 * Fyre bål. Men vis hensyn når du sanker ved.
 * Plukke bær, sopp og vanlige planter  til eget bruk.
 * Benytte deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt- og fiskekort.
 * Ha med deg hund, men husk båndtvangen i perioden 1. april til 21. august.