Turlag

Troms Turlag  

 

Troms Turlag arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, sikkert og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv.

Turlaget disponerer 28 ubetjente hytter. 9 av disse ligger i Midt-Troms.

Troms Turlag ble stiftet i 1907 og har 100-årsjubileum i 2007.

 Senja Turlag  
 


 
Senja Turlag ble stiftet 14. februar 1992 og består i tillegg til styret av et turutvalg og et løype/merkeutvalg.

Turlaget har et variert turprogram gjennom hele året.  Turlagets hytte Senjabu er et populært turmål for vandrere på Senja.
 Den norske turistforening

Troms Turlag og Senja Turlag er medlemmer i Den Norske Turistforening (DNT).