Brosjyre ferdig.indd

Turkartpakke Midt- Troms

Fra Senja til Indre Troms

Midt- Troms friluftsråd har gitt ut turkartpakke med to turkart i målestokk 1: 75 000 i vannbestandig og høy kvalitet - Senjakart - Indre Troms kart I kartmappen er det også et hefte med kort turbeskrivelse av 88 turer, som er avmerket på kartene, samt annen nyttig informasjon. De 88 turene som er beskrevet er lagt ut på www.GodTur.no

Pris: Komplett turkartpakken kr. 200,- Enkeltkart kr. 150,-.

Kartene kan kjøpes på de kommunale servicekontorene i Midt- Troms, turistkontoret på Finnsnes, Troms Turlags kontor i Tromsø, Libris, Storgata i Tromsø, Akademisk kvarter i Tromsø og i utvalgte butikker i Midt- Troms. Det er også mulig å kontakte Midt- Troms friluftsråd, tlf 77 18 52 56 for å få tilsendt turkartpakken. Da vil porto komme i tillegg til prisen.

God tur.