Midler til aktivitet /tilrettelegging i friluftsområder

2014-04-09
Midt-Troms kommunene kan søke om inntil kr. 5 000 til aktivitet/tilrettelegging i friluftsområder
skilt tursti_200x150

Millioner til turløyper

2013-05-02
Sammen med Gjensidigestiftelsen satser fylkeskommunen på å tilrettelegge for en aktiv fritid i naturen Tilrettelegging av stier og turløyper i nærmiljøet er godt folkehelsearbeid. Det sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard Ap) ...
bilde+av+penger_350x308

Tilskudd til friluftsformål

2011-10-11
Kommuner og frivillige lag og foreninger har en rekke muligheter for å søke om midler for tilrettelegging og aktivitet.