Senja Lab

Senja Lab yter tjenester innen laboratorieanalyser og innen Miljørettet helsevern. Kommunene Barg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy har stått bak tiltaket helt siden starten i 1983. Matvareindustrien, kommuner, fylke og statsorganer, samt privatpersoner i hele Midt-Tromsregionen benytter Senja Lab sine tjenester.

Vårt laboratorium er akkreditert etter den internasjonale standarden NS-ISO 17025, for ca 20 mikrobiologiske metoder. Utover det, tilbyr vi en lang rekke analyser innen mikrobiologi, fysikalsk og kjemi.

Vi leverer teknisk-hygieniske tjenester til IK-Samhelse og andre kommunale helsevesen, samt til privatpersoner og bedrifter.

Senja Lab tilbyr også kurs og veiledning innen kvalitetssikring og internkontroll på området matproduksjon og drikkevann.

Vårt kontor og laboratorium ligger i Sjøgata 5 på Finnsnes, samlokalisert med bl.a. IK Samhelse.  Kontakt oss på telefon 778 50 740 eller e-post post@senjalab.no eller besøk gjerne vår hjemmeside   www.senjalab.no