Samarbeidsområder

Her er en kortfattet oversikt over de enkelte samarbeidsområdene i Midt-Troms. Der samarbeidet går ut over regionens grenser markeres dette med * bak tiltaket. Midt-Troms friluftsråd (bildet) er et av de nyeste felles satsningsområdene i regionen.

  Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy
Styringsorganer
 

 

 

           
Regionråd

x

x

x

x

x

x

x

x

Adm. råd

x

x

x

x

x

x

x

x

Tjenestesamarbeid
PPT

x

 

 

 

 

 

 

PPT

 

x

 

x

 

x

Midt-Troms Friluftsråd

x

x

x

x

Trekkontrollør

 

 

x

 

 

x

Trekkontrollør*

x

 

x

 

 

x

 

 

KomRev Nord*

x

x

x

x

x

x

x

x

Ped.senter

 

x

 

x

 

x

x

x

SenjaLab

 

x

 

x

 

x

x

x

Fiskehelse

 

x

 

x

 

 

x

x

Legevakt

 

x

x

x

 

x

x

Fysioterapi

 

 

 

 

x

 

x

 
Jordmor

 

x

x

x

x

Krisesenter*

x

x

x

x

x

x

x

x

Distr.med.senter*

x

x

x

x

x

x

x

Rusforeb. arbeid

 

x

x

x

x

x

x

x

Kriminalitetsf.byg.

 

x

 

x

 

x

x

x

Interkom. arkiv*

x

x

x

x

x

x

x

x

Kirkeverge

 

 

x

 

 

x

 

 
Kirkeverge

 

x

 

 

 

 

x

 
Bibliotek

x

x

x

x

x

x

x

x

Midt-Troms museum*

x

x

x

x

x

x

x

x

Brannvern

 

x

 

x

 

 

 

 
Brannvern

 

 

x

 

 

x

   
Feietjenester

 

x

 

 

x

 

 

 
Feietjenester

 

 

x

 

 

x

 

 
Brannvarsling*

x

x

x

x

x

x

x

x

Oljevernberedskap*

 

x

x

x

x

x

x

x

Senja Avfallsselskap IKT

 

x

x

x

x

x

x

x

MITRA (Midt-Troms ASVO)

 

 

 

x

 

x

 

x

Landbrukskontor

 

x

 

 

x

 

x

 
Skogbrukssjef

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardu

Berg

Dyrøy

Lenvik

Målselv

Sørreisa

Torsken

Tranøy

Nettverk                
IKT-forum

x

x

x

x

x

x

x

x

Økonomisjefforum

x

x

x

x

x

x

x

x

Landbruksforum

x

x

x

x

x

x

x

x

Næringslederforum

x

x

x

x

x

x

x

x

Teknisk sam.forum

x

x

x

x

x

x

x

x

Barnevernsforum

x

x

x

x

x

x

x

x

Kulturforum

x

x

x

x

x

x

x

x

Personalforum

x

x

x

x

x

x

x

x

SA-DO-nettverk*

x

x

x

x

x

x

x

x

Geriatrinettverk

x

x

x

x

x

x

x

x

Kulturskoleforum

x

x

x

x

x

x

x

x

                 
   Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy
Enkeltavtaler                
Bankavtale

x

Felles økonomisystem

 

x

 

x

x

x

x

x

Boligsos. h.plan

 

 

x

x

x

x

Fritidsklubb psyk.utv.hemmede

 

 

 

x

 

x

 

 

                 
  Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy
Næringssamarbeid                
Akjsonsprogrammet

x

x

x

x

x

x

x

x

Forskningsdagene

x

x

x

x

x

x

x

x

Utdanningsmessa

x

x

x

x

x

x

x

x

Forsvarsomstilling*

x

 

 

 

x

x

 

 
Troms Reiser AS*

x

x

x

x

x

x

x

x

Jobb i Midt-Troms

x

x

x

x

x

x

x

x

Nasjonal turistvei

 

x

 

 

x

 

x

 
Ankomsthall B.foss

x

x

x

 

x

x

 

x

FilmCamp

x

x

x

x

x

x

x

x

BaPro

x

 

 

 

x

x