Brosjyre ferdig.indd

Rettelse på turkartet

På Turkart Indre Troms - kartblad øst, er det dessverre feil i Dividalen ved Anjavasshytta.

Anjavasshytta (Statskog) er låst, og Ole Nergårdbua mangler navn og symbol for nødbu. Gjør følgjende endringer på kartet for å rette opp feilene:

- Skriv LÅST ved Anjavasshytta.

- Skriv på navnet OLE NERGÅRDBUA

- Marker Ole Nergård-bua med et tydligere symbol, og

skriv NØDBU ved symbolet. 

Vi beklager feilen og legger inn rettelser i de turkartpakkene som ikke er solgt ennå. 

For de som ønsker rettelsen tilsendt ta kontakt med Midt- Troms friluftsråd, tlf 77 18 52 56 / 45 29 27 42.

 Midt-Troms friluftsråd,oktober 2010