"Rast i kunst" - fra Målselv til Midt-Troms

Midt-Troms regionråd ønsker å utsmykke en sentral rasteplass i hver kommune med et kunstverk. Tre av kommunene i regionen faller inn under ”Nasjonal turistvei Senja” og vil gjennom dette få dekt ønsket om utekunst ved veien. Man har definert skulpturen i Målselv som en pilot for resten av regionen. Av regionens 8 kommuner er det nå 4 som er aktuelle i prosjektet ”Rast i Kunst”.
Det gjelder Bardu, Sørreisa, Tranøy og Dyrøy kommuner. Troms Fylkeskommune har gått inn med midler til et forprosjekt for denne delen av ”Rast i Kunst”. Forprosjektet vil peke på aktuelle steder for kunst i kommunene, foreslå kunstnere, og lage en finansieringsplan for det enkelte prosjektet. Sentrale erfaringer fra Målselv som pilot vil være økonomien, samhandlingen i prosessene, og lokalt eierskap til kunsten.
Lokalisering av skulpturene må skje med omhu. I Målselv kommune var dette stedet der en har mest kontakt med elva, det er vakkert og åpent, og folk vil gjerne stoppe der. I tillegg representerer stedet både historisk og i samtida et symbolsk krysningspunkt mellom gammel og ny tid.
 
Gjennom forprosjektet ”Rast i Kunst” skal en finne ut av hvordan et spleiselag for hvert kunstverk kan skje. Det er ønskelig med en kombinasjon av offentlig og privat finansiering, og at kommunene i hovedsak bidrar med ressurser til planlegging og teknisk støtte.
 
Koblingen av handverkernes og fagfolkenes kunnskap mot kunstnerens ideer og kompetanse har i Målselv vært fruktbar og til gjensidig glede. Denne samhandlingen ønskes tatt vare på i prosessen i kommunene.
En viktig strategi er involvering av lokalbefolkningen. Mange må få anledning til å være aktiv og bidra til løsninger på problemstillinger underveis. I Målselv var kunstneren svært opptatt av dette. Det ser ut til å ha fungert, og en rekke eksempler på senere bruk av skulpturen som symbol for Målselv bekrefter dette. Dette vil være et kvalitetsmål for de neste etableringene av ”Rast i Kunst”. Kunsten skal bli tatt i mot og bli tatt i bruk. Den skal bety noe, den skal engasjere og den skal skape identifikasjon. 
Prosjektleder i forprosjektet var Hans Olav Løvhaug, e-post: oloevhau@online.no.
Det er utviklet et hovedprosjekt med kunstplaner for det enkelte utvalgte Rast i kunst-sted i Bardu, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy. Videreføring av arbeidet er foreløpig ikke finansiert.