Pedagogisk senter Midt-Troms

Pedagogisk senter er et interkommunalt samarbeidstiltak organisert etter prinsippet i kommunelovens § 27 og er ellers tilknyttet det interkommunale regionsamarbeidet. Senterets styringsorgan er Administrativt råd bestående av rådmenn i de samarbeidende kommunene. Eierne av Pedagogisk Senter er kommunene Berg, Tranøy, Torsken og Lenvik.

Kursdag assistenter fagbrev 180416[1].jpg

Kursdag i Kunnskapsparken for assistenter som tok fagbrev våren 2016.

 

Pedagogisk senter Midt-Troms

Pedagogisk senter Midt-Troms er et interkommunalt samarbeidstiltak, tilknyttet det interkommunale regionsamarbeidet. Eierne er kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Senterets styringsorgan er administrativt råd (AR), som består av rådmenn i de samarbeidende kommunene.

Hovedoppgaven til Pedagogisk senter er å drive regional kompetanseutvikling i grunnskole og barnehage i ytre Midt-Troms, bl.a. gjennom etterutdanning, kurs, konferanser, veiledning og nettverksbygging. Dette skjer med bakgrunn i en felles, regional kompetansehevingsplan for barnehager og skoler. I tillegg lages halvårlige tiltaksplaner, som bygger på prioriterte områder i kompetansehevingsplanen.

 

Eksempler på tiltak er:

 • Kursdager for lærere i skole og barnehage
 • Skoleledersamlinger/ rektormøter
 • Møter for rådgivere i grunn- og videregående skoler i Midt-Troms
 • Nettverksmøter for ulike faggrupper i skole- og barnehage
 • HLR/ Livredningskurs skole og barnehage
 • Prosjekt:
  • Kompetanseheving basiskompetanse assistenter i barnehagene i Midt-Troms. Prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms
   • Grunnkompetanse
   • Fagbrevløp
  • Kompetanseutvikling av ansatte i barnehagesektoren i Troms fylke Prosjektmidler fra fylkesmannen i Troms.
  • Yrkes – og utdanningsmessa for Midt-Troms. Teknisk arrangør og tilrettelegger. Midt-Troms regionråd eier messa, og søker midler.

 

Pedagogisk senter bidrar i stor grad til gjensidig kompetansebygging i hele regionen, og har i mer enn 20 år vært en sterk bidragsyter til etter- og videreutdanning av ansatte i skole og barnehage. Lærere skal ha tilbud om etterutdanning i følge Opplæringsloven. Barnehageloven slår fast at det skal legges til rette for kompetanseutvikling for å oppfylle loven og målene i rammeplanen. Skole- og barnehageeier skal sørge for nødvendig kompetanse i hele sin virksomhet.

 

Visjonen til Pedagogisk senter Midt-Troms er: Læring og utvikling i fellesskap

 

I Kunnskapsparken

Pedagogisk senter ligger i tredje etasje i Kunnskapsparken Finnsnes, og består av to små kontorer og et møterom med plass til ca. 15 personer. Samlokalisering legger til rette for nytenking og spennende samarbeid med andre aktører i bygget.

Pedagogisk senter har ikke lenger læremiddelsamling. Lenvik bibliotek ivaretar nå litteraturtilbudet overfor skolene. Pedagogisk senter har fortsatt en del klassesett til utlån. Svært mye av informasjonen til skoler og barnehager legges ut på læringsplattforma Fronter. Dette gjelder f.eks. kompetansehevingsplanen og tiltaksplanen for hvert semester. Ansatte i barnehage og skole oppfordres til å bruke denne aktivt.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 85 18 30

E-post: postps@midt-troms.no

www.fronter.no