Organisasjon

Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Styringsstrukturen for samarbeidet består av tre ledd: Midt-Tromstinget (MTT), regionrådet (RR) og administrativt råd (AR.)

 
Regionrådet består av de åtte ordførerne og er utøvende politisk organ for samarbeidet. Rådet møtes seks ganger pr år, og ledes for 2015-19 av Geir-Inge Sivertsen (Ordfører Lenvik) med Marit Alvig Espenes (Dyrøy) som nestleder.
  
Administrativt råd (AR) er rådmennene i de åtte kommunene. AR er styre for de enkelte samarbeidsenhetene og ledes for tida av Hogne Eidissen (Målselv) med Ann Kristin Trondsen (Sørreisa) som nestleder.
AR arbeider ellers med forskjellige samarbeidsløsninger mellom kommunene og er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling i forhold til kommunenes virksomhet.  AR er styringsgruppe for flere prosjekter. 
 
Samarbeidet i Midt-Troms er organisert med utgangspunkt i kommunelovens § 27, som sier at to eller flere kommuner kan opprette felles styre for å løse felles oppgaver. Alle kommunene deltar ikke i alle samarbeidsordningene. Styringsstrukturen følger opp dette.
 

Regionen har videre en rekke samarbeids-/fagforum, bl.a. Ikt-forum, økonomisjefforum, landbruksforum, næringslederforum, teknisk samarbeidsforum, barnevernsforum og personalforum. For spesielle oppgaver kan det opprettes interkommunale samarbeidsgrupper.  


Administrasjonen har kontor på Kunnskapsparken Finnsnes. Louis S. Edvardsen er daglig leder.