Næringslivet i regionen

De aller fleste av de store selskapene i Midt-Troms har lokale eller regionale eiere. Få regioner i Norge kommer i nærheten av en slik dominerende lokal forankring. Dette er et eierskap vi er stolte av!

Utenom de store fyrtårnene i næringslivet, finner vi en stor og variert underskog av små og mellomstore bedrifter. Det finnes knapt ei bygd uten en eller annen form for organisert næringsliv. For å bevare mangfoldet og den desentraliserte strukturen, har de fleste bedrifter en eller annen form for tilknytning i et større nettverk. Dette gir den enkelte bedrift styrke gjennom samhandling og kompetansedeling.

De fremste nettverksbyggerne er Næringshagen i Målselv på Rustadhøgda og Senja Næringshage. Næringshagen i Målselv er et kompetanseintensivt senter, der lokale IT-bedrifter representerer et absolutt tetsjikt når det gjelder innovasjonsevne. I dette arbeidet har Forsvarets sterke rolle i Midt-Troms stor betydning.

Senja næringshage er en distribuert næringshage som knytter bedrifter i hele 6 kommuner sammen i en slagkraftig organisasjon. Moderne kommunikasjon fjerner gamle avstandsbegreper og skaper nye arenaer for framtidsrettet samarbeid.

Flere av de større bedriftene i regionen har en lang historie, men har vist stor tilpasningsevne til utviklinga i samfunnet.

Bilder: Fiskebåter ved kai i Torsken (øverst) og ungdom satser på data.