Millioner til turløyper

Sammen med Gjensidigestiftelsen satser fylkeskommunen på å tilrettelegge for en aktiv fritid i naturen
Tilrettelegging av stier og turløyper i nærmiljøet er godt folkehelsearbeid. Det sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard Ap) når Troms fylkeskommune sammen med Gjensidigestiftelsen nå gir to millioner kroner til merking av turløyper i Troms.

I forbindelse med tilskuddet vil Troms fylkeskommune arrangere kurs i merking og skilting av turløyper 19.juni. Kurset vil være et samarbeid med Midt-Troms friluftsråd og arrangeres i Midt- Troms. Nærmere informasjon vil komme.

Troms fylkeskommune har inngått prosjektsamarbeid med Gjensidigestiftelsen om en stor satsing på skilting og merking av stier og løyper i Troms for 2013.Fylkeskommunen har satt av kr 1,0 mill. kr og Gjensidigestiftelsen har bidratt med det samme beløp, noe som gir 2 mill. kr til formålet.

- Samarbeidet om felles skilting vil få stor betydning i Troms. Dette vil styrke friluftslivtilbudene i nærmiljøet, som igjen bidrar til økt trivsel og bedre folkehelse. Jeg er glad for bidraget fra Gjensidigestiftelsen og for at Troms fylkeskommune kan sette av egne midler til dette positive løftet, sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard.

- Med tidligere gode erfaringer fra Vestlandet og Nordland viderefører vi folkehelsedugnaden. I spleiselaget med andre aktører har vi allerede bidratt med 10 millioner til merking av turløyper, sier Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Derfor satses det nå friskt på skilting av stier, turløyper og områder for vandring, sykling, ski og padling i bolignære områder. Målet med skiltingen er å bedre infrastruktur for friluftslivet, til beste for både lokalbefolkning og turister. Dette er en del av et nasjonalt prosjekt hvor målet er at det blir lik skilting av turløyper i store deler av Norge. Med felles skiltmaler blir det lettere å finne frem når man legger ut på tur. Det utlyses nå ut 2 millioner kroner til innkjøp av standardiserte skilt og informasjonstavler, innholdsproduksjon og skiltplan. Dette gjør områdene mer synlige og tilgjengelige, samtidig sikres også gode og trygge turopplevelser. Arbeidet skal baseres på lokalt samarbeid mellom kommuner, friluftsråd, frivillige organisasjoner og lokale reiselivsbedrifter.

Søknadsskjema finner du her.