Midler til aktivitet /tilrettelegging i friluftsområder

Midt-Troms kommunene kan søke om inntil kr. 5 000 til aktivitet/tilrettelegging i friluftsområder

Kommuner og frivillige lag og foreninger kan søke om midler.

  1. Det kan gis inntil kr. 5 000 i tilskudd til hver kommune pr år.

  2. Det gis tilskudd til aktivitet/drift av områder som er åpen for allmennheten.

  3. Organisasjonene /institusjonene som har fått tilsagn sender inn dokumentasjon / bilder

  4. Bevilgede tilsagn blir lagt som referatsak i friluftsrådet.

Kommunene setter selv søknadsfrist inn til den enkelte kommune.

Skjemaet sendes Midt-Troms friluftsråd via kommunene. Her er søkndasskjemaet.