Logo Midt-Troms regionråd

Ledig stilling - daglig leder Midt-Troms regionråd

- daglig leder Midt-troms regionråd

Daglig leder  er sekretær og saksbehandler for regionrådet, administrativt råd og det regionale ungdomsrådet. Daglig leder har også en koordinerende rolle i forhold de øvrige interkommunale selskapene som er organisert etter Kommunelovens § 27.  Daglig leder skal følge opp planer og vedtak som besluttes, ta initiativ til samarbeidsløsninger og delta i regionale utviklingsprosjekter. 

Vi ønsker oss en person med kunnskap om kommunene som tjenesteprodusent og som samfunnsutvikler. Det kreves høyere relevant utdanning.  Ferdigheter i kommunikasjon, framstilling og formidling er viktig.  Erfaring fra kommunal virksomhet vil være en fordel. Vi ønsker oss en målrettet, selvstendig og initiativrik person med god arbeidskapasitet og samarbeidsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale. Tiltredelse i løpet av august 2015. Det tas forbehold om at det som en konsekvens av kommunereformen kan bli endringer i regionrådets funksjon og oppgaver fra 2020. 

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til regionrådsleder Paul Dahlø (99204601).

Søknad sendes elektronisk via (Søk stillingen) på denne siden.

Søknadsfrist er 15. april 2015.