Invitasjon til kurs, spillemidler til friluftslivstiltak

Finnsnes 18.mars kl. 18 - 21

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i fylket. I 2013 ble det fordelt totalt rundt 38 millioner kroner i spillemidler til Troms. Kr. 108 000 av disse midlene gikk til friluftslivsanlegg i Midt-Troms! Denne andelen synes Midt-Troms friluftsråd er alt for lite. Vi ønsker å bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner i større grad benytter muligheten til å søke om spillemidler til friluftsformål.

 

Målgruppe:   Kommuner (skoler og barnehager og andre offentlige institusjoner), friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre

 

Innhold:         Hva kan vi søke om midler til? Hvor mye kan vi søke? Hvordan søker vi?

 

Innledere:      Johnni Håndstad, Troms fylkeskommune

                         Hugo Tingvoll, Forum for natur og friluftsliv i Troms

                         Tove Amundsen Fuglem, Midt-Troms friluftsråd

 

Det vil også bli gitt kort informasjon om andre søknadsmuligheter innen friluftsliv.

                   

Ta gjerne med planer for konkrete tiltak dersom dere har det.

 

Ansvarlig:      Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med Troms fylkeskommune og FNF Troms.

Påmelding:    Midt-Troms friluftsråd innen 10.mars til mtf@bardu.kommune.no.

For spørsmål ta kontakt med daglig leder Tove Amundsen Fuglem, tlf. 452 92 742 eller mtf@bardu.kommune.no.

 

Kurset er gratis. Enkel bevertning!