Informasjonsmøter om spillemiddelordninga

Troms fylkeskommune arrangerer informasjonsmøter om spillemiddelordninga for idretts- og friluftsanlegg mellom 29. august - 9. september, kl. 18:00 til 21:30. 

I forbindelse med informasjonsmøtene vil det bli anleggsbefaringer. Har noen ønske om besøk, så meld gjerne fra innen uke 34. 


Troms fylkeskommune fordeler de spillemidler som Kulturdepartementet hvert år stiller til disposisjon for nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet samt kulturbygg i fylket. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv. Mulighetene til å søke blir annonsert 18. august i Haalogaland Avis og 22. august i øvrige aviser i Troms. 

Informasjonsmøter  

Tid og sted: 

Møte 1: Mandag 29.8., Stangneshallen, kafeteria, Harstad 

Møte 2: Tirsdag 30.8., Fjellkysten Gjestehus, Lavangen 

Møte 3: Onsdag 31.8., Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik 

Møte 4: Torsdag 1.9., Hamn i Senja, Berg 

Møte 5: Tirsdag 6.9., Fylkeshuset, Fylkestingssalen, 2.etg., Troms 

Møte 6: Onsdag 7.9., Bardufosstun, Målselv 

Møte 7: Torsdag 8.9., Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord 

Møte 8: Fredag 9.9., Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa 

 

Målgruppa for møtene: 
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger. 

Påmelding og informasjon
senest 3 dager før hvert møte. Oppgi møtenummer ved påmelding.
E-post: johnni9@online.no eller sms 995 77 390. 
Nærmere opplysninger tlf.: 77 78 82 27 eller mobil 995 77 390. 

Enkel servering. Vel møtt!  

  

Om Spillemiddelordninga  

For løypetiltak og overnattingshytter i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforening (DNT), e-post info@turistforeningen.no

For overnattingshytter ved kysten og i lavlandet fås informasjon ved henvendelse til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), e-post friluft@online.no, Norsk Friluftsliv, e-post post@norskfriluftsliv.no eller DNT.