Gratis kart til alle i Midt- Troms

Midt- Troms: vilt – vakkert – vått - variert

Sist i juni 2011 vil alle husstandene i Midt- Troms få oversiktskartet i postkassa - gratis! Sjekk postkassa og se gjennom posten så du ikke går glipp av kartet.
Heldig er du som bor i Midt- Troms. Heldig er du som kan oppleve Senjas dramatiske natur – med fjord og fjell. Heldig er du som kan oppleve Indre Troms en kald vinterdag, eller en høstdag med fantastiske farger.

Vi har laget dette kartet til innbyggerne i Midt- Troms for å vise noen av de mange mulighetene som finnes til å oppleve variert og flott natur. Midt- Troms er en region med fantastiske friluftsmuligheter. Nesten 9000 km2 ligger klare for dine føtter, og det er et vidt spenn av naturkvaliteter i området. 88 turmål er avmerket på kartet og beskrevet på baksida.

Oversiktskartet er utgitt av Midt- Troms friluftsråd som består av kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Mange engasjerte og lokalkjente har bidratt i dette arbeidet. Friluftsrådet ønsker å rette en stor takk til alle.

Det er mange som har bidratt økonomisk eller med innspill slik at oversiktskartet er blitt realisert: Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, spillemiddelordningen, kommunene i Midt- Troms og Nord- Norsk reiseliv.

God tur.