Fra svenskegrensa til Svendsgrunnen

Midt-Troms er et Norge i miniatyr. Mellom de vide fjellområdene mot grensa til Sverige og fjellene som stuper i havet på yttersida av Senja, - finner du vide daler, djupe fjorder, store skogområder, holmer og skjær, og fjorder der småseien står i kø om sommeren!

I kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreia, Torsken og Tranøy, som utgjør regionen, har vel 29.000 mennesker funnet seg meget godt tilrette i et område som er særdeles variert både når det gjelder natur og næringsliv.

Midt-Troms er en stor region med små avstander. Flere godt utbygde handelssenter og et godt kommunikasjonsnett sørger for det. Bardufoss lufthavn, et tilpasset vegnett og greie båtruter gjør det lett og forflytte seg, såvel innad i regionen som til resten av verden.

Et rikt kulturliv setter sitt preg på Midt-Troms. Gjennom året arrangeres det forskjellige festivaler, martnaer og bygdearrangement. Lokale lag, idrettslag, foreninger, sangkor, revygrupper, kommunale musikk- og kulturskoler skaper verdifull aktivitet.

Regionen vet også å ta vare på sin fortid. Midt-Troms museum viser med sine samlinger rundt i alle kommunene at vi bor i et område med en spennende historie. Samhandel over hele Nordkalotten og innvandring fra indre deler av Østlandet har vært med på å skape det samfunnet vi har idag.

Bilder: "HR Lofoten" ved kaia på Finnsnes (øverst) og Fossmotunet i Målselv.