Daglig leder i friluftsrådet er ansatt

Espen Prestbakmo fra Målselv er ansatt i det 3 - årige vikariatet som daglig leder av Midt-Troms friluftsråd.

Espen Prestbakmo er 44 år og født friluftsmann. Han er Cand.mag i friluftsliv, kultur og naturrettledning og natur - og kulturminneoppsyn.

Espen begynner i  50 % stilling 1. mai, og øker til 100 % stilling fra 1.juni. Nåværende daglig leder Tove Amundsen Fuglem går ut i 3-års permisjon fra 19.juni.

Det var totalt 29 søkere på vikariatet som daglig leder.

Vi ønsker Espen velkommen til Midt-Troms friluftsråd.