helsekompetanse-logo-grid-3_200x41

Hjemmeside for Løkta på helsekompetanse.no

2013-09-13
Løkta har egne sider på  under "Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin" (NST). Sidene finner du her. 
blomster_200x150

LØKTA; Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms

2008-07-15
LØKTA er et resultat fra DMS-prosjektet i Midt-Troms og ble en etablert interkommunal enhet i 2008 med fast ansatt daglig leder i 100 % stilling. Den er vedtatt administrativt og politisk av ledelsen i alle de 8 kommunene i M...