Årsmøtet 2014

7.april 2014 i Dyrøy

Fornøyde ordførere roste arbeidet som Midt-Troms friluftsråd gjør, og ønsker videreføring av de tiltakene som friluftsrådet arbeider med.  På under 30 min var årsmøtet i Midt-Troms friluftråd 7.april 2014 gjennomført.

 

Det ble ingen store diskusjoner på årsmøtet, og ordførerne var enige i følgende satsinger framover jfr. handlingsplan 2014 - 2017:

 • Videreføring av Læring i friluft med 6 skoler og 13 barnehager der vi har gjennomført 20 arrangement (nettverkssamlinger, kurs, seminar, osv)

 • Utarbeidelse av tukalenderen 2014 som ble distribuert til alle husstandene i Midt-Troms

 • Elektronisk registrering av turer: Telltur.no/UtiTroms

 • Samarbeid med frisklivssentraler/ folkehelsekoordinatorer blant annet med temadag folkehelse og friluftsliv

 • Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder

 • Isfisketur på Altevatn for mennesker med psykisk utviklingshemming

 • Arrangere høstningsturer for våre nye landsmenn

 • Turboka for Midt-Troms

 • Friluftsskoler for barn og unge

 • Friluftscamp for våre nye landsmenn

 • Friluftslivets år 2015

Ole Kroken fra Bardu ble gjenvalgt som styreleder.

Årsmøteprotokollen finner du her

Vedtatt årsmelding for 2013 er her

Handlingsplan 2014 - 2017 og budsjett for 2014 er her.