Årsmøte 2016

Midt-Troms friluftsråd sitt årsmøte ble gjennomført raskt og effektivt i regionrådet 11.april 2016.