Årsmøte 2015

Midt-Troms friluftsråd sitt årsmøte ble gjennomført raskt og effektivt i regionrådet 23.mars 2015. Regionrådet benyttet anledningen til å rose arbeidet som styre og daglig leder gjør i sitt friluftslivsarbeide.

Det ble ingen store diskusjoner på årsmøtet, og ordførerne var enige i videre satsing på de tiltak som det allerede arbeides med.

Årsmøteprotokollen finner du her

Vedtatt årsmelding med regnskap for 2014 er her

Handlingsplan 2015 - 2018 og budsjett for 2015 er her.