Årsmøte 2012

Regionrådet er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet (jfr. § 3 i vedtektene). Mandag 19.mars ble årsmøtet for 2012 gjennomført i Gryllefjod, Torsken.
Årsmelding og regnskap for 2011 ble godkjent. Det samme ble handlingsplan og budsjett for 2012.

Styreleder Ole Kroken (Bardu) åpnet årsmøtet . Regionrådets leder Paul Dahlø var ordstyrer.

Den viktigste saken foruten godkjenning av årsmelding for 2011 og handlingsplan for 2012 var fastsettelse av kommunal medlemskontingent. Et enstemmig regionråd vedtok å øke den kommunale kontingenten til Midt-Troms friluftsråd med 50% etter eksisterende fordelingsmodell. Økningen skjer fra 2013.

Under årsmøtet kom det flere meget positive tilbakemeldinger til friluftsrådets arbeid i Midt-Troms.

Årsmøtet var unnagjort på en kort halvtime

Her finner du dokumentene som ble behandlet på årsmøtet:

Årsmøteprotokoll

Årsmelding og regnskap 2011

Handlingsplan og budsjett 2012