Årsmøte 2011

Årsmøte i friluftsrådet ble avholdt 5.april. Et enstemmig friluftsråd godkjente Årsmelding 2010 og Handlingsplan 2011. 2011 med budsjett.

Ole Kroken fra Bardu ble gjenvalgt som leder, og Unni Antonsen fra Berg ble valgt til nestleder.

Nedenfor finner du årsmøteprotokoll, godkjent årsmelding 2010 med regnskap, og handlingsplan

Årsmøteprotokoll 2011

Årsmelding 2010 med regnskap

Handlingsplan 2011 med budsjett