Årsmøte 2010

Årsmøte i friluftsrådet ble avholdt 18. mars. Et fulltallig og enstemmig friluftsråd godkjente Årsmelding 2009 og Handlingsplan 2010. Ole Kroken ble gjenvalgt som leder.

Les årsmøteprotokoll, godkjent Årsmelding 2009 med regnskap, og Handlingsplan 2010 med budsjett i vedleggene under.