Årsmøte 2009

Friluftsrådets årsmøte ble arrangert 9. mars i Lenvik. Der ble det vedtatt at hovedprosjekt framover er "Turkart Midt-Troms", og at det fortsatt skal gjennomføres kurs for lærere, aktiviteter og arrangementer med fokus på høstingstradisjoner m.m.

Ole Kroken fra Bardu ble gjenvalgt som leder.

Les årsmøteprotokollen, Årsmelding og regnskap 2008 og Handlingsplan 2009-2011 i vedleggene under.