Årsmøte 2008

Årsmøte i Midt-Troms friluftsråd fant sted i kommunehuset i Bardu onsdag 26. mars 2008 kl 12.00. På sakskartet sto årsmelding og regnskap for 2007, handlingsplan og budsjett for 2008 og valg av leder og nestleder.

 

Årsmøte i Midt-Troms friluftsråd fant sted i kommunehuset i Bardu onsdag 26. mars 2008 kl 12.00. På sakskartet sto årsmelding og regnskap for 2007, handlingsplan og budsjett for 2008 og valg av leder og nestleder.

Årsmeldingen og regnskap 2007 ble enstemmig vedtatt, likeså handlingsplan og budsjett 2008. Valget forløp også uten dramatikk. For å sikre kontinuiteten i friluftsrådet ble Ole Kroken fra Bardu gjenvalgt som leder og Roger Olsen fra Lenvik ble gjenvalg som nestleder.

Øverst på handlingsplanen for 2008 står Turkart for Midt-Troms. Det er et større kartprosjekt hvor man ønsker å utarbeide ett oversiktskart og flere detaljerte turkart med friluftslivsdata for hele Midt-Troms regionen. Friluftrådet vil fortsatt satse på Ordførers tur og koblet det mot arrangementer rettet mot barn, unge og flerkulturelle grupper i hvor høstingstradisjonene står i sentrum.

Årsmelding 2007 og Handlingsplan 2008 kan lastes ned.